Best practise: formuláře jako komponenty

Vytvářet znovupoužitelné formuláře je snadné, máte na výběr několik různých způsobů a každý se hodí na jiný případ.

Továrna na UI\Form

Uděláme si factory třídu, kterou zaregistrujeme do DI Containeru a použijeme v našich presenterech k vytváření instancí formulářů.

use Nette\Application\UI;

class CategoryForm
{
  private $database;

  public function __construct(Nette\Database\Connection $database)
  {
    $this->database = $database;
  }

  public function create()
  {
    $form = new UI\Form;
    // mohu použít $this->database

    $form->addSubmit('send', 'Odeslat');
    $form->onSuccess[] = [$this, 'processForm'];

    return $form;
  }

  public function processForm($form)
  {
    // mohu použít $this->database
    // zpracovani formulare
  }
}

Zaregistrujeme továrnu jako službu

services:
  - CategoryForm

Injectneme si ho do presenteru

use Nette\Application\UI;

class MyPresenter extends BasePresenter
{
  /** @var \CategoryForm @inject */
  public $categoryFormFactory;

  protected function createComponentCategoryForm()
  {
    $form = $this->categoryFormFactory->create();
    $form->onSuccess[] = function (UI\Form $form) {
      $this->redirect('this');
    };

    return $form;
  }
}

Aby byla komponenta skutečně znovupoužitelná, je nejlepší přesměrování po úspěšném odeslání mít až v konkrétní továrničce. Takto mohu komponentu použít na více místech a na každém můžu bez odporného ifování přesměrovat vždy jinam.

Formulář v UI\Control a generovaná továrnička

Pokud chceme, aby se formulář renderoval specifickým způsobem a opět ho chceme použít na více místech aplikace, je vhodné obalit ho do UI\Control, který si nese vlastní šablonu.

class CategoryForm extends UI\Control
{
  private $database;

  public $onCategorySave;

  public function __construct(Nette\Database\Connection $database)
  {
    parent::__construct();
    $this->database = $database;
  }

  protected function createComponentForm()
  {
    $form = new UI\Form;
    // mohu použít $this->database

    $form->addSubmit('send', 'Odeslat');
    $form->onSuccess[] = [$this, 'processForm'];

    return $form;
  }

  public function processForm($form)
  {
    // mohu použít $this->database
    // zpracování formuláře, např. změním údaje upravované kategorie
    // $category je nějaký řádek tabulky (entita), kterou zpracováváme
    $this->onCategorySave($this, $category);
  }
}

/** rozhranní pro generovanou továrničku */
interface ICategoryFormFactory
{
  /** @return \CategoryForm */
  function create();
}

Samozřejmostí je použití generovaných továrniček, díky kterým opět můžeme komponentu vytvářet pomocí DI Containeru a o předávání služeb se nestaráme.

Zaregistrujeme rozhranní pro generovanou továrničku jako službu

services:
  - ICategoryFormFactory

Toto rozhraní si necháme injectnout do presenteru.

use Nette\Application\UI;

class MyPresenter extends BasePresenter
{
  /** @var \ICategoryFormFactory @inject */
  public $categoryFormFactory;

  protected function createComponentCategoryForm()
  {
    $control = $this->categoryFormFactory->create();
    $control->onCategorySave[] = function (CategoryControl $control, $category) {
      $this->redirect('this');
      // nebo například přesměrujeme na detail dané kategorie
      // $this->redirect('detail', ['id' => $category->id]);
    };

    return $control;
  }
}

Jako bonus je možné velice snadno využít signály na pokročilou ajaxovou komunikaci a donačítání informací do formuláře (například napovídání).