Jak předávat id při editaci záznamu

Chcete-li editovat záznam, musíte předat jeho id ukládající funkci. Můžete k tomu sice použít $form->addHidden(), ve většině případů je ale vhodnější použít parametr akce.

Nejdůležitějším poznatkem z celého kódu je však fakt, že práva k záznamu se musí kontrolovat i v akci, i v signálu. Odeslání formuláře je také signál (přistupný z url).

use Nette\Application\UI\Form;
use Nette\Application\BadRequestException;
use Nette\Application\ForbiddenRequestException;

class RecordPresenter extends BasePresenter
{
  /** @var object */
  private $record;

  /**
   * Edit record
   */
  public function actionEdit($id = 0)
  {
    // načtení záznamu z databáze
    $this->record = $this->model->records->fetch($id);

    if (!$this->record) { // kontrola existence záznamu
      throw new BadRequestException;

    } elseif ($this->record->userId != $this->user->id) { // kontrola oprávnění
      throw new ForbiddenRequestException;
    }

    $this['recordForm']->setDefaults($this->record); // nastavení výchozích hodnot
  }

  /**
   * Form to edit record
   */
  protected function createComponentRecordForm()
  {
    $form = new Form;
    $form->addText('myValue', 'Name:', 20, 60);
    $form->addSubmit('send', 'Send');
    $form->onSuccess[] = [$this, 'recordUpdate'];
    return $form;
  }

  /**
   * Record update
   * @form recordForm
   */
  public function recordUpdate(Form $form)
  {
    if (!$this->record) { // kontrola existence záznamu
      throw new BadRequestException;
    }

    $values = $form->getValues();
    $this->model->records->update($this->record->id, $values);

    $this->flashMessage('Record updated!', 'success');
    $this->redirect('edit');
  }
}

Dalším krokem může být vyčlenění získání záznamu do samostatné metody.

Stejný formulář pro přidání i uložení záznamu

Tedy pro jeden formulář pro více akcí je třeba upravit výše uvedený kód takto:/**
 * Form to manage record
 */
protected function createComponentRecordForm()
{
  // ...
  $form->onSuccess[] = [$this, "processRecordForm"];
  // ...
}

/**
 * Record process
 * @form recordForm
 */
public function processRecordForm(Form $form)
{
  if ((int) $this->getParameter('id') && !$this->record) { // kontrola existence záznamu pouze v případe editace
    throw new BadRequestException;
  }

  $values = $form->getValues();

  if($this->record) { // upravujeme záznam
    $this->model->records->update($this->record->id, $values);
    $this->flashMessage("Record updated!", "success");
    $this->redirect("edit");
  } else { // přidáváme záznam
    $this->model->records->insert($values);
    $this->flashMessage("Record inserted!", "success");
    $this->redirect("default");
  }
}