Načítání modelu s NotORM, DI a inject

Od verze Nette 2.0.5 můžeme načítat modely pomocí Dependency Injection containeru (v konfiguračním souboru) a v presenteru pak využit autowire metodu inject. Výhodou řešení přes DI container je přehlednost a čistota zápisu.

Návod využítá Nette 2.0.5 a NotORM. Hledáte jak napojit dibi či Nette Database?

Konfigurujeme prostředí

config.neon

Nejprve si v konfiguračním souboru config.neon nastavíme potřebné parametry a registrujeme službu database. Pak můžeme přidávat jednotlivé modely.

parameters:
  # parametry pro připojení k databázi
  database:
    driver: mysql
    host: local
    username: root
    password:
    dbname: database

nette:
  # nutné pro aktivaci debugbaru
  database:
    default:
      dsn: "%database.driver%:host=%database.host%;dbname=%database.dbname%"
      user: %database.username%
      password: %database.password%

services:
  dbcache: NotORM_Cache_Include("%tempDir%/notorm.cache")
  database: NotORM(@\PDO, null, @dbcache)

  # přidáme jednotlivé modely
  userModel: Models\User
  articleModel: Models\Article

Modely

Abychom nemuseli v každém našem modelu opakovat stejný kód, vytvoříme si abstraktního předka. Ten nám definuje obecené metody a přístup k databázi.

BaseModel.php


namespace Models;

use Nette;
use NotORM;

abstract class Base
{
  /** @var NotORM */
  protected $db;

  /** @var string */
  private $tableName;


  /**
   * @param NotORM
   */
  public function __construct(NotORM $notorm)
  {
    $this->db = $notorm;
    $this->tableName = $this->tableNameByClass(get_class($this));
  }


  /**
   * Určí tabulku dle názvu třídy
   * @param string
   * @return string
   * @result: Pages => pages, ArticleTag => article_tag
   */
  private function tableNameByClass($className)
  {
    $tableName = explode("\\", $className);
    $tableName = lcfirst(array_pop($tableName));

    $replace = []; // A => _a
    foreach (range("A", "Z") as $letter) {
      $replace[$letter] = "_" . strtolower($letter);
    }

    return strtr($tableName, $replace);
  }


  // přidáme vlastní metody: insert, update, delete, count,
  // fetchSingle, fetchPairs atd.

}

Vlastní model

Dědí všechny metody z Models\Base – ty můžeme ihned používat a dopsat si vlastní metody na míru.

namespace Models;

class User extends Base
{
  /**
   * Return user by name
   * @param string
   */
  public function getByName($name)
  {
    return $this->db->user("name", $name)->fetch();
  }
}

Injectujeme

Nyní máme modely registrované jako služby. Abychom se vyhnuli použití $this->context, musíme je do presenterů injectovat.

Abychom se neupsali, můžeme v BasePresenter načíst ty modely, které budeme používat ve většině dalších presenterů.

abstract class BasePresenter extends Nette\Application\UI\Presenter
{
  /** @var Models\User */
  protected $userModel;


  /**
   * Inject all models that are expected to be used in most of BasePresenter's ancestors
   * @param Models\User
   */
  public function injectBaseModels(Models\User $userModel)
  {
    $this->userModel = $userModel;
  }

}

Používáme

class ArticlePresenter extends BasePresenter
{
  /** @var Models\Article */
  private $articleModel;


  /**
   * @param Models\Article
   */
  public function injectModels(Models\Article $articleModel)
  {
    $this->articleModel = $articleModel;
  }


  /**
   * @param int
   */
  public function actionDetail($id)
  {
    $this->template->article = $article = $this->articleModel->fetch($id);
    $this->template->articleAuthor = $this->userModel->fetch($article["user_id"]);
  }

}

Jednoduché, že?