Testování jednoduchého Controlu

Ukázkový control, funkčnost je doufám zřejmá. Vykreslí pozdrav světu, přičemž oslovení lze měnit buďto persistentním parametrem, nebo signálem:


class HelloWorldControl extends \Nette\Application\UI\Control
{
  /**
   * @var string
   * @persistent
   */
  public $world = 'World';

  public function render()
  {
    echo htmlspecialchars("Hello $this->world!");
  }

  public function handleChangeTheWorld($newWorld)
  {
    $this->world = $newWorld;
  }
}

Co se na tom dá testovat:

 • Výstup:
  • Při výchozím nastavení.
  • Při změně oslovení přes persistentní parametr.
  • Při změně oslovení signálem.
 • Při změně signálem se zároveň změní i hodnota parametru.

Jak na to: Metoda setUp vytvoří pro každý test novou instanci testovaného controlu. Výstup zachytávám funkcemi pro řízení výstupu, změnu a testování persistentního parametru provádím přímo na něm:

class HelloWorldControlTest extends \PHPUnit_Framework_TestCase
{

  /**
   * @var HelloWorldControl
   */
  protected $testedControl;

  protected function setUp()
  {
    $this->testedControl = new HelloWorldControl;
  }

  public function testRenderHelloWorldByDefault()
  {
    ob_start();
    $this->testedControl->render();
    $output = ob_get_clean();
    $this->assertEquals('Hello Wolrd!', $output);
  }

  public function testWorldCanBeChangedByParameter()
  {
    $this->testedControl->world = 'Nette';
    ob_start();
    $this->testedControl->render();
    $output = ob_get_clean();
    $this->assertEquals('Hello Nette!', $output);
  }

  public function testWorldCanBeChangedBySignal()
  {
    $this->testedControl->handleChangeTheWorld('DPRK');
    ob_start();
    $this->testedControl->render();
    $output = ob_get_clean();

    $this->assertEquals('Hello DPRK!', $output);
    $this->assertEquals('DPRK', $this->testedControl->world);
  }
}