Vytváříme kontaktní formulář

Vytvoření kontaktního formuláře s odesláním na mail – formou raw textuhtml šablonou.

Návod staví nad sandboxem Nette 2.0.8 a PHP 5.3+. Stačí jej stáhout a upravovat konkrétní soubory.

Jednoduše v presenteru

Nejjednodušší a nejrychlejší přístup je vytvoření formuláře v presenteru – vytvoříme tedy komponentu ContactForm. Dále přidáme její zpracování třídou Nette\Mail\Message, která má na starosti vytváření a odesílání emailů. Více o odesílání emailů si můžete přečíst v dokumentaci.

presenters/HomepagePresenter.php

use Nette\Application\UI\Form;
use Nette\Mail\Message;

class HomepagePresenter extends BasePresenter
{

  /**
   * Contact form
   */
  protected function createComponentContactForm()
  {
    $form = new Form;
    $form->addText('name', 'Jméno:')
      ->addRule(Form::FILLED, 'Zadejte jméno');
    $form->addText('email', 'Email:')
      ->addRule(Form::FILLED, 'Zadejte email')
      ->addRule(Form::EMAIL, 'Email nemá správný formát');
    $form->addTextarea('message', 'Zpráva:')
      ->addRule(Form::FILLED, 'Zadejte zprávu');
    $form->addSubmit('send', 'Odeslat');

    $form->onSuccess[] = [$this, 'processContactForm'];

    return $form;
  }


  /**
   * Process contact form, send message
   * @param Form
   */
  public function processContactForm(Form $form)
  {
    $values = $form->getValues(true);

    $message = new Message;
    $message->addTo('test@gmail.com')
      ->setFrom($values['email'])
      ->setSubject('Zpráva z kontaktního formuláře')
      ->setBody($values['message'])
      ->send();

    $this->flashMessage('Zpráva byla odeslána');
    $this->redirect('this');
  }

}

Takto vytvořenou komponentu poté stačí přidat do šablony a můžeme vesele kontaktovat.

templates/Homepage/default.latte

{block #content}

{control contactForm}

Html šablona emailu

Pokud chceme v emailu využít html, musíme použít vlastní šablonu. V ní definujeme proměnné (ty jí musíme předat) a předmět v tagu <title>. Šablonu umístíme např. do:

templates/email/emailTemplate.latte

<html>
  <head>
    <title>{$title}</title>
  </head>

  <body>
    <ul>
      <li>
        <strong>Jméno:</strong> {$values['name']}
      </li>
      <li>
        <strong>Email:</strong> {$values['email']}
      </li>
      <li>
        <strong>Zpráva:</strong> {$values['message']}
      </li>
    </ul>

  </body>
</html>

Ještě upravíme metodu pro zpracování formuláře.

presenters/HomepagePresenter.php


/**
 * Process contact form, send message with custom template
 * @param Form
 */
public function processContactForm(Form $form)
{
  $values = $form->getValues(true);

  $message = new Message;
  $message->addTo('test@gmail.com')
    ->setFrom($values['email']);

  $template = $this->createTemplate();
  $template->setFile(__DIR__ . '/../templates/emails/emailTemplate.latte');
  $template->title = 'Zpráva z kontaktního formuláře';
  $template->values = $values;

  $message->setHtmlBody($template)
    ->send();

  $this->flashMessage('Zpráva byla odeslána');
  $this->redirect('this');
}